Tuyển 10 nữ LĐPT đi XKLĐ Đài Loan làm dệt tại NM Kim Nguyên Bảo

13/02/2017备注: