Đồng Tháp: Cảnh báo kẻ xấu lừa người dân xuất ngoại lao động

07/12/2017备注: