Công việc:

销售入站和出站之旅

Mã CV: 31-03-2017
Khu vực:
Mức lương: 5.000.000 - 7.000.000 VNĐ
Ngành:
Mô tả công việc: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
Yêu cầu: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
Liên hệ: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng


Bình luận: