Công việc:

销售入站和出站之旅

Mã CV: 31-03-2017
Khu vực:
Mức lương: 5.000.000 - 7.000.000 VNĐ
Ngành:
Mô tả công việc: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
Yêu cầu: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
Liên hệ: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

DANH SÁCH BÌNH LUẬN

备注

安置工作

在线支持 回答所有問題

HOTLINE: 0975289950

顾问和劳务输出
顾问和劳务输出
忠先生
忠先生
注册申请