ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT NHỰA- BAY NGAY- PHÍ HỢP LÝ

16/01/2020

ĐƠN HÀNG QUOTA SẴN, THAY THẾ LAO ĐỘNG KHÔNG RA ĐƯỢC SỨC KHỎE, TIẾN ĐỘ NHANH

1. Nhà máy TÂN TRÍ 新智

2. Địa điểm: Khu Thụ Lâm – Tân Bắc – Đài Bắc.

3. Thời hạn hợp đồng: 3 năm

4. Tuyển 1 nam lao động phổ thông (thay thế lao động ko ra được sức khỏe)

5. Tuổi: 25-35. Cao 170cm+, Nặng 60kg+

6. Yêu cầu: ngoan ngoãn, thể lực tốt, tính phục tùng cao, phối hợp tăng ca

7. Công việc: chế tạo sản phẩm nhựa cao cấp

8. Tăng ca hiện tại ổn định 2-3h/ngày

9. Thu nhập: 23100NT$ + tăng ca (tính 2 giờ đầu : 128 NT$; 2-4 h sau : 160 NT$; 4 h trở lên : 193NT$)

10. Ăn ở: 2500NT$

11. Xưởng đã có lao động chỉ định làm việc, thu nhập thực lĩnh 3 vạn. Chủ tốt, cung cấp vé máy bay lượt về

12. Dự kiến xuất cảnh: ăn tết xong bay luôn

Bình luận: