Thống kê xuất khẩu lao động Việt Nam nửa đầu năm 2016

13/09/2016

Theo thống kê từ Cục quản lý lao động ngoài nước, trong 2 quý đầu năm 2016 đã có 54.131 người đi xuất khẩu lao động làm việc ở nước ngoài.

Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp xuất khẩu lao động , tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 06 tháng đầu năm 2016 là 54.131 lao động (19.792 lao động nữ), gồm các thị trường: Xuất khẩu lao động Đài Loan: 29.292 lao động (10.210 lao động nữ), Xuất khẩu lao động Nhật Bản: 15.662 lao động (7.137 lao động nữ), Hàn Quốc: 4.040 lao động (289 lao động nữ), Malaysia: 1.624 lao động (875 lao động nữ), Ả rập – Xê út: 1.749 lao động (1.129 lao động nữ), Macao: 161 lao động (128 lao động nữ) và các thị trường Xuất khẩu lao động khác.

Tổng số lượng người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài nửa đầu năm 2016 là 54.131 lao động, đạt 54.13% kế hoạch năm 2016 và bằng 96.36% so với cùng kỳ năm ngoái. Người lao động chủ yếu đi làm việc tại các thị trường: Đài Loan (54.11%), Nhật Bản (28.93%), Hàn Quốc (7.46%), Malaysia (3%), Ả rập Xê út (3,23%) và một số thị trường khác (3.27%).

Nhìn qua một số thị trường xuất khẩu lao động chính

Thị trường lao động Hàn quốc đã được 2 nhà nước mở cửa, tuy nhiên còn nhiều hạn chế về năng lực tiếng Hàn, địa phương chưa được triển khai, quy chế tiếp nhận nên số lượng còn hạn chế. Số lượng xuất khẩu lao động Đài Loan và Nhật Bản vẫn tiếp tục tăng trưởng và ổn định về tính pháp lý và quyền lợi của người lao động. Một số thị trường Trung đông có sự giảm sút do yếu tố an ninh và điều kiện làm việc.

 Bình luận: