Thư viện ảnh - Video

Công ty XKLĐ Đài Loan Toàn Đài thi tuyển đơn xây dựng xuất cảnh 2016

17/10/2016

Ngày 12/10/2016 vừa qua Công ty cổ phần nhân lực Toàn Đài cùng với chủ lao động Đài Loan đã tổ chức chương trình thi tuyển trực tiếp lao động cho đơn hang Xây dựng làm việc tại Đài Loan