Công việc:

Sale Tour Du Lịch Inbound Và Outbound

Mã CV: 31-03-2017
Khu vực: Hà Nội
Mức lương: 5.000.000 - 7.000.000 VNĐ
Ngành: Du lịch
Mô tả công việc: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
Yêu cầu: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
Liên hệ: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng


Bình luận: