Giới thiệu việc làm

Mã công việc Công việc Ngành nghề Khu vực Mức lương (VNĐ)
10-08-2016 Doanh nghiệp Phát Bảng hàn xì Gia Nghĩa Thỏa thuận
10-08-2016 Liên Long Cơ Khí - Chế tạo huyện Chương Hóa Thỏa thuận
011 NHÀ MÁY THÁNH ỨC, ĐÀI TRUNG giúp việc Đài Trung 12.000.000 - 15.000.000 VNĐ
31-03-2017 Sale Tour Du Lịch Inbound Và Outbound Du lịch Hà Nội 5.000.000 - 7.000.000 VNĐ
TUYỂN TTS LÀM VIỆC TRONG CÔNG XƯỞNG, ƯU TIÊN CÓ KINH NGHIỆM HÀN, CƠ KHÍ Cơ Khí - Chế tạo Gia Nghĩa 30.000.000 - 40.000.000 VNĐ