Giới thiệu việc làm

Mã công việc Công việc Ngành nghề Khu vực Mức lương (VNĐ)
10-08-2016 Công Ty HHCP Tiệp Minh Cơ Khí - Chế tạo Đài Bắc Thỏa thuận
TS01 Công Trình Nhà Máy Xây Dựng Lợi Đức Xây Dựng Đài Loan 14.000.000 - 21.000.000 VNĐ
10-08-2016 Công Ty khoa kỹ Bách Sùng Cơ Khí - Chế tạo Gia Nghĩa Thỏa thuận
10-08-2016 Công Ty Lương Lâm Cơ Khí - Chế tạo Gia Nghĩa 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ
10-08-2016 Công Ty lương thực Hựu Thái Thực phẩm - Đồ uống Gia Nghĩa Thỏa thuận
10-08-2016 Công Ty Nguyên Quần Cơ Khí - Chế tạo Đài Bắc Thỏa thuận
10-08-2016 Công Ty Sâm Đức Cơ Khí - Chế tạo Gia Nghĩa Thỏa thuận
10-08-2016 Công ty thực phẩm Long Đằng Thực phẩm - Đồ uống huyện Chương Hóa Thỏa thuận
10-08-2016 Công Ty Vĩnh Quang Cơ Khí - Chế tạo Gia Nghĩa Thỏa thuận
10-08-2016 Công Ty VINH XUÂN PHÁT thợ mộc Đài Nam Thỏa thuận