Tuyển 05 nam đi XKLD Đài Loan làm việc tại NM sản xuất vải Tiết Trường Hưng

07/09/2016备注: