Đơn hàng Nam làm mộc tại nhà máy Nguyên Thặng, XKLĐ Đài Loan tháng 02/2018

31/01/2018备注: