Đơn 05 Nam điều khiển hệ thống chuyền tải trên không đi XKLĐ Đài Loan bay gấp tháng 10/2017

06/10/2017备注: