Những trường hợp lao động đi XKLD Đài Loan bị chấm dứt hợp đồng và phải về nước

08/05/2017Maivăngiang September 03, 2018 at 12:18 PM

Tôi còn 7thang nữa là tròn 6năm ở đất đài loan mà cty chấm dứt hợp đồng trước thời hạn vậy tôi phải làm sao đây xin cho tôi ý kiến
Reply

Trần văn hải April 21, 2019 at 09:54 AM

Tôi muốn về trước hợp đồng lao động( 4/9/2019 ) 4 tháng. Vậy tôi có phải phá vớ hợp đồng lao động ko? Có được lấy lại tiền đặt cọc ở VN ko?
Reply

Trần văn hải April 21, 2019 at 09:54 AM

Tôi muốn về trước hợp đồng lao động( 4/9/2019 ) 4 tháng. Vậy tôi có phải phá vớ hợp đồng lao động ko? Có được lấy lại tiền đặt cọc ở VN ko?
Reply

备注: