Những trường hợp lao động đi XKLD Đài Loan bị chấm dứt hợp đồng và phải về nước

08/05/2017Maivăngiang September 03, 2018 at 12:18 PM

Tôi còn 7thang nữa là tròn 6năm ở đất đài loan mà cty chấm dứt hợp đồng trước thời hạn vậy tôi phải làm sao đây xin cho tôi ý kiến
Reply

备注: