Bộ LĐ-TB&XH giải thích về việc tạm dừng tuyển lao động sang Hàn Quốc

02/10/2017备注: