Xuất khẩu lao động Nhật Bản

Xuất khẩu Lao động Macao (Macau) 2015: làm công việc gì? Lương, chi phí bao nhiêu?

05/11/2015

Xuất khẩu Lao động Macao – Theo Cục Quản lý lao động, đến nay có tất cả 10 doanh nghiệp khai thác thị trường Macau, đưa đi được 1.461 lao động. Các thông tin dưới đây rất cần thiết để…