Du học

Tuyển sinh du học Đài Loan 2018

30/10/2017

Cơ hội học chuyên ngành, thực tập, học ngôn ngữ và đạt lấy tấm bằng Đại học tại trường đaị học kỹ thuật Ngô Phụng - Cơ hội học chuyên ngành, thực tập, học ngôn ngữ và đạt lấy tấm…

Tuyển sinh du học Đài Loan tháng 2/2016

05/11/2015

Học sinh, sinh viên du học và nhận học bổng tại Đài Loan có cơ hội nhận 100% học phí + toàn bộ chí phí sinh hoạt cho các khóa Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ.