Công việc:

Liên Long

Mã CV: 10-08-2016
Khu vực: huyện Chương Hóa
Mức lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ Khí - Chế tạo
Mô tả công việc:

Bảng yêu cầu công việc Đài Loan

Nhà máy Công ty Liên Long
Địa điểm làm việc Chương Hóa
Thời hạn hợp đồng 3 năm

 

Yêu cầu:
Liên hệ:


Bình luận:


Công việc liên quan

Mã công việc Công việc Ngành nghề Khu vực Mức lương (VNĐ)
10-08-2016 Công Ty HHCP Tiệp Minh Cơ Khí - Chế tạo Đài Bắc Thỏa thuận
10-08-2016 Công Ty khoa kỹ Bách Sùng Cơ Khí - Chế tạo Gia Nghĩa Thỏa thuận
10-08-2016 Công Ty Kim Phong Cơ Khí - Chế tạo huyện Chương Hóa Thỏa thuận
10-08-2016 Công Ty Lương Lâm Cơ Khí - Chế tạo Gia Nghĩa 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ
10-08-2016 Công Ty Nguyên Quần Cơ Khí - Chế tạo Đài Bắc Thỏa thuận
10-08-2016 Công Ty Sâm Đức Cơ Khí - Chế tạo Gia Nghĩa Thỏa thuận
10-08-2016 Công Ty Vĩnh Quang Cơ Khí - Chế tạo Gia Nghĩa Thỏa thuận