Xuất khẩu lao động Đài Loan

Tin thị trường

Hơn 134.000 lao động đi làm việc tại nước ngoài trong năm 2017

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) vừa công bố số liệu lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong năm 2017. Với 134.751 lao động, kết quả này đã vượt 28,3% so với kế hoạch năm và bằng 106,7% kết quả trong năm 2016.

Xem thêm

Xuất khẩu lao động Nhật Bản

Tư vấn XKLD